امروز: یکشنبه 4 مهر 1395
بانک اطلاعات شهری و مشاغل شیراز

بانک اطلاعات شهری و مشاغل شیراز

سپنتا فیلم

صاحب امتیاز عباس زارع خلیلی
تلفن 36288743 و 36274576 و 36290155      فکس 36288743
     www.sepantafilm.com وب سایت
بلوار چمران، نبش ابیوردی 3، کد پستی: 7194766485
آموزش تخصصی عکاسی و علوم سینمایی
آموزشگاه عکاسی / آموزشگاه فیلم سازی

اضافه کردن آدرس این صفحه به لیست علاقه مندی ها (ویژه Internet Explorer)    ارسال از طریق ایمیل    چاپ
تبلیغات