امروز: چهارشنبه 7 مهر 1395
بانک اطلاعات شهری و مشاغل شیراز

بانک اطلاعات شهری و مشاغل شیراز

متخصص مغز و اعصاب

گروه های شغلی مرتبط: پزشکان / متخصص دیسک و ستون فقرات
دکتر عبدالرضا وثوق
صاحب امتیاز عبدالرضا وثوق
تلفن 36265444      فکس 36265333      تلفن همراه 09173114337
خیابان قصردشت، سه راه خلدبرین، جنب بیمارستان فرهمندفر ساختمان سام، طبقه سوم
جراحی مغز و اعصاب، ضایعات دیسک و ستون فقرات
پزشکان / متخصص دیسک و ستون فقرات / متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب
صاحب امتیاز عبدالرضا وثوق
تلفن 36265444
خیابان قصردشت، سه راه خلدبرین، جنب بیمارستان فرهمندفر، ساختمان سام، طبقه 5
جراح و متخصص مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات
پزشکان / متخصص مغز و اعصاب

تبلیغات